Medical Taping

Het Medical Taping Concept (MTC) is een tapemethode die bij Fysiotherapie ’t Raadhuis toegepast wordt als aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling. Het toepassingengebied van het MTC mag breed genoemd worden:

  • -  Nabehandeling van blessures
  • -  Reductie van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem en ook hematomen)
  • -  Houdingscorrecties
  • -  Behandeling van klachten door overbelasting, zoals tennis- of golfelleboog

Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden.
Zelfs behandeling van hooikoorts is vaak effectief.