Valpreventie en valtraining

Leer hoe je het risico op vallen kunt verkleinen.

Afspraak maken

Valpreventie is leren voorkomen dat je valt en weten hoe je moet vallen als het toch gebeurt. Wij bieden een valpreventie programma aan waarin je leert in welke situaties je valt en wat de oorzaak is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een beperkte balans, onvoorzichtigheid, een verkeerde houding of te snel willen. Door middel van een training gericht op jouw specifieke situatie leer je hoe je kunt bewegen zonder risico op vallen.

Het programma valpreventie is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die:

  • in het afgelopen jaar gevallen zijn, en/of
  • moeite hebben met lopen en balans, en/of
  • valangst hebben

Met dit programma wordt beoogd de gezondheid van ouderen te bevorderen zodat (kwetsbare) ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen wonen en regie kunnen (be)houden op de invulling van hun eigen leven. Ook kan het programma oudere mensen stimuleren weer meer te gaan bewegen.

privacyverklaring website door aandachttrekkers