Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven fysiotherapie

Fysiotherapie wordt niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar. Of je in aanmerking komt voor vergoeding van je behandelingen hangt af van:

  • je leeftijd
  • je aanvullende zorgverzekering
  • de reden waarom je fysiotherapie nodig hebt

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt verschilt per zorgverzekeraar en aanvullend verzekeringspakket.

Informeer bij je zorgverzekeraar hoeveel behandelingen je vergoed krijgt.

Fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering wordt niet verrekend met het eigen risico. Als je het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit je aanvullend pakket niet overschrijdt, zijn er dus geen kosten verbonden aan fysiotherapie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

In enkele situaties wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld bij kinderen onder de 18 jaar, bij incontinentieproblemen en bij bepaalde chronische aandoeningen. Kijk op www.zorgvergoeding.com om te zien in welke situaties fysiotherapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Tarieven

Als je geen aanvullende verzekering hebt of boven het aantal toegekende behandelingen komt, worden de behandelingen bij je in rekening gebracht volgens de tarieven van onze praktijk. Je ontvangt daarvoor een factuur van ons.

privacyverklaring website door aandachttrekkers