Behandeling bij Etalage benen/ Claudicatio intermittens

Looptherapie

Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. 
De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven. Tijdens de therapie leert u juist door de pijn heen te lopen. Het devies is dan ook: ´lopen, lópen, lóópen´. Onder invloed van het lopen treedt een verbetering op van het vermogen van de actieve spieren om zuurstof op te nemen, waardoor minder verzuring ontstaat en de pijn langer achterwege blijft. En als er genoeg beweging is, zoekt het lichaam andere wegen om het bloed op de juiste bestemming te krijgen. Het lichaam maakt naast de verstopte vaten omleidingen aan. 

Doordat lopen pijn gaat doen, gaan veel mensen met etalagebenen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit is bedoeld om klachten te vermijden, maar kost veel energie en is op den duur juist hinderlijk. Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut blijkt daarom heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn. Heeft u problemen met specifieke vaardigheden zoals traplopen? Deze kunt u dan gericht trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

Het geven van de juiste informatie en goede voorlichting is een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling van etalagebenen. Om blijvend resultaat te boeken, is immers vaak een verandering van uw gedrag nodig.

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, zie ook www.claudicationet.nl