Vergoedingen fysiotherapie in 2019

Wij hebben contracten met alle verzekeraars

Aanvullende verzekering:

Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering wordt NIET verrekend met het eigen risico.
indien u het aantal behandelingen die vergoed worden vanuit Uw aanvullend pakket niet overschrijdt zijn er dus GEEN kosten verbonden aan fysiotherapie.

Ook in 2019 blijft fysiotherapie vergoed worden vanuit Uw aanvullende verzekering. Per verzekeraar en aanvullende verzekering is het aantal te vergoeden behandelingen verschillend. Het is dus belangrijk om goed na te denken over welke soort aanvullende verzekering bij u past. Indien u frequent gebruik maakt van fysiotherapie is het raadzaam om een uitgebreide aanvullende verzekering af te sluiten om voldoende vergoeding voor fysiotherapie te krijgen. Indien u slechts zelden gebruik maakt van fysiotherapie is een kleine aanvullende verzekering voldoende. Voor een vergelijking van verschillende verzekeraars en hun aanvullende pakketten kunt u terecht op websites als: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-t-raadhuis of www.kiesbeter.nl

Basis verzekering:

Fysiotherapie is slechts zeer minimaal opgenomen in uw basis verzekering. In de volgende 3 gevallen kunt u hier aanspraak op maken:

  • Kinderen: voor kinderen tot 18 jaar zijn er 9 behandelingen fysiotherapie opgenomen in het basis pakket. Indien nodig dan vergoeden de meeste verzekeraars er nog eens 9 behandelingen extra, dus 18 behandelingen in totaal.
  • Urine incontinentie: in het basispakket zijn 9 behandelingen bekkenfysiotherapie opgenomen indien u last heeft van urine incontinentie.
  • Chronische fysiotherapie: Indien u een chronische aandoening heeft dan is fysiotherapie opgenomen in het basis pakket vanaf de 21 ste behandeling. U dient de eerste 20 behandeling dus zelf te betalen of hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Indien U weet dat U chronisch ziek bent (denk dan bijvoorbeeld aan COPD, Parkinson, CVA, MS, lymfoedeem) en aanspraak zal moeten maken op fysiotherapie dan is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten waarin minimaal 20 behandelingen vergoed worden. Ook indien U weet dat u een nieuwe knie of heup krijgt dan geldt deze regelgeving, ook dan is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten waarin minimaal 20 behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Indien u niet weet of twijfelt of Uw aandoening voorkomt op de chronische lijst voor fysiotherapie, neem dan gerust even contact op met onze praktijk.
  • Chronische machtiging VGZ:
    Indien de eerste 20 behandelingen niet of gedeeltelijk niet gedekt worden uit uw aanvullende verzekering (bijvoorbeeld omdat u al eerder uw aanvullende verzekering heeft aangesproken in hetzelfde jaar), worden de resterende behandelingen aan u gefactureerd door de fysiotherapeut en niet door de zorgverzekeraar (VGZ).

Prijslijst fysiotherapie:

01  Zitting fysiotherapie € 30,00
02  Zitting manuele therapie  € 40,00
03  Zitting oedeemtherapie  € 42,50
04  Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen  € 42,50
05  Telefonische zitting  € 13,50
06  Screening   € 13,50
07  Intake en onderzoek na screening  € 30,00
08  Intake en onderzoek na verwijzing  € 30,00
09  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 55,00
10  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 30,00
11  Instructie / Overleg ouders van de patiënt  € 30,00
12  Toeslag voor uitbehandeling (aan huis)  € 12,50
13  Inrichtingstoeslag  € 6,50
14  Niet nagekomen afspraak  € 22,50
15  Eenvoudige korte rapporten  € 15,00
16  Langere rapporten  € 30,00
17  Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 56,50