Vergoedingen fysiotherapie 2019

Fysiotherapie 't Raadhuis heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullende verzekering:
Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering wordt NIET verrekend met het eigen risico. Indien u het aantal behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullend pakket niet overschrijdt zijn er dus GEEN kosten verbonden aan fysiotherapie.

Ook in 2019 blijft fysiotherapie vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Per verzekeraar en aanvullende verzekering is het aantal te vergoeden behandelingen verschillend. Het is dus belangrijk om goed na te denken over welke aanvullende verzekering bij u past. Indien u frequent gebruik maakt van fysiotherapie is het raadzaam om een uitgebreide aanvullende verzekering af te sluiten om voldoende vergoeding voor fysiotherapie te krijgen. Indien u slechts zelden gebruik maakt van fysiotherapie is een kleine aanvullende verzekering voldoende. Voor een vergelijking van verschillende verzekeraars en hun aanvullende pakketten kunt u terecht op de websites van Independer en Kiesbeter.

Basis verzekering:
Fysiotherapie is slechts zeer minimaal opgenomen in uw basis verzekering.
In de volgende 3 gevallen kunt u hier aanspraak op maken:

Kinderen
Voor kinderen tot 18 jaar zijn er 9 behandelingen fysiotherapie opgenomen in het basispakket. Indien nodig vergoeden de meeste verzekeraars nog eens 9 behandelingen extra, dus 18 behandelingen in totaal.

Urine-incontinentie
In het basispakket zijn 9 behandelingen bekkenfysiotherapie opgenomen indien u last heeft van urine-incontinentie.

Chronische fysiotherapie
Als u een chronische aandoening heeft dan is fysiotherapie opgenomen in het basispakket vanaf de 21ste behandeling. U dient de eerste 20 behandeling dus zelf te betalen of hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Indien u weet dat u chronisch ziek bent (denk bijvoorbeeld aan COPD, Parkinson, CVA, MS en lymfoedeem) en aanspraak moet maken op fysiotherapie, is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten waarin minimaal 20 behandelingen vergoed worden. Dit als u een nieuwe knie of heup krijgt is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten waarin minimaal 20 behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Indien u niet weet of twijfelt of uw aandoening voorkomt op de chronische lijst voor fysiotherapie, neem dan gerust even contact op met onze praktijk.
- Chronische machtiging VGZ
Indien de eerste 20 behandelingen niet of gedeeltelijk niet gedekt worden uit uw aanvullende verzekering (bijvoorbeeld omdat u al eerder uw aanvullende verzekering heeft aangesproken in hetzelfde jaar), worden de resterende behandelingen aan u gefactureerd door de fysiotherapeut en niet door de zorgverzekeraar (VGZ).

 

Prijslijst fysiotherapie:

01  Zitting fysiotherapie € 30,00
02  Zitting manuele therapie  € 40,00
03  Zitting oedeemtherapie  € 42,50
04  Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen  € 42,50
05  Telefonische zitting  € 13,50
06  Screening   € 13,50
07  Intake en onderzoek na screening  € 30,00
08  Intake en onderzoek na verwijzing  € 30,00
09  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 55,00
10  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 30,00
11  Instructie / Overleg ouders van de patiënt  € 30,00
12  Toeslag voor uitbehandeling (aan huis)  € 12,50
13  Inrichtingstoeslag  € 6,50
14  Niet nagekomen afspraak  € 22,50
15  Eenvoudige korte rapporten  € 15,00
16  Langere rapporten  € 30,00
17  Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 56,50